Duszniki Zdrój – folder
Wydano na zlecenie Urzędu Miasta w Dusznikach Zdroju
Wydanie I Duszniki Zdrój 2003
Tłumaczenie R. Matuszkiewicz, A. Talarek, L. Agata Zasępa, R. Kamberow-Thiemann