O. A. M. D. G. (łac. omnia ad maiorem Dei gloriam)
Wszystko na większą chwałę Bożą

Im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit
W imię Trójcy Przenajświętszej

Oba dokumenty znalezione w wieży kościoła zostały napisane tzw. kursywą niemiecką, dla której wzory były odmienne w różnych latach, pismo po prostu zmieniało się (kursywa była stosowana w szkolnictwie, aż do 1942 roku).

Dokument pierwszy z roku 1855 z powodu nieczytelnego pisma został odczytany dopiero dzięki pomocy niemieckiego księdza katolickiego Reinharda Grögera z Dippoldiswalde, honorowego obywatela miasta Stronie Śląskie, od wielu lat działającego na rzecz rozwoju dobrych kontaktów polsko-niemieckich.
Korektę odczytu wykonał Karl-Heinz Ludwig od wielu lat odnawiający zabytki Bystrzycy Kłodzkiej i honorowy obywatel tego miasta.

Tłumaczenie z niemieckiego: Lidia Zasępa
Poniższe łącza otwierają dokumenty w nowych oknach przeglądarki.

Dokument 1.
'O. A. M. D. G.'
= 'Wszystko na większą chwałę Bożą':
skany oryginału
Omnia ad maiorem Dei gloriam - Seite 1. (skan oryginału, plik JPG 1309 KB) Strona 1, Omnia ad maiorem Dei gloriam - Seite 2. (skan oryginału, plik JPG 1485 KB) Strona 2, Omnia ad maiorem Dei gloriam - Seite 3. (skan oryginału, plik JPG 1469 KB) Strona 3, Omnia ad maiorem Dei gloriam - Seite 4. (skan oryginału, plik JPG 1550 KB) Strona 4,
Omnia ad maiorem Dei gloriam - transkrypcja i tłumaczenie, plik PDF 38 KB transkrypcja i tłumaczenie

Dokument 2.
'Im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit'
= 'W imię Trójcy Przenajświętszej'
skany oryginału
Im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit - Seite 1. (skan oryginału, plik JPG 1901 KB) Strona 1, Im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit - Seite 2. (skan oryginału, plik JPG 2252 KB) strona 2, Im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit - Seite 3. (skan oryginału, plik JPG 1683 KB) strona 3.

Im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit - transkrypcja i tłumaczenie, plik PDF 30 KB transkrypcja i tłumaczenie